0034 685 034 727
[email protected]
Menu
0034 685 034 727 menu
  • Norsk Nynorsk

NORSK EIENDOMSMEGLER på Costa del Sol

Norsktalende eiendomsmegler i Malaga – 100 % uavhengig!!!
Vi handler 100 % I KJØPERENS INTERESSE.
COSTAEIENDOM arbeider utelukkende for sine kunders, dvs. kjøperens interesse.
Som uavhengig eiendomsmegler på Costa del Sol har vi INGEN INTERESSE av et nært forhold til selgeren av eiendommen.
Utover praktiske formaliteter som oppstår i forbindelse med visninger, innhenting av evt. dokumentasjon på eiendommen (noe som vanligvis skjer gjennom selgerens egen eiendomsmegler eller advokat), har vi ingen tilknytning til selgeren av eiendommen.
Rettere sagt … vi skal IKKE DRIKKE KAFFE med selgeren for å opprettholde et godt forhold i tilfelle eiendommen ikke selges over natten.
Denne uavhengigheten er den grunnleggende forutsetningen for at vi kan opptre 100 % objektivt. Dermed kan vi utelukkende arbeide for kjøperens, det vil si din, interesse, hvis du skulle velge oss som din norske eiendomsmegler på Costa del Sol.