0034 685 034 727
[email protected]
Menu
0034 685 034 727 menu
  • Norsk Nynorsk

Kjøp av fast eiendom i Spania – informasjon

Kjøp av fast eiendom i Malaga
Dette er en hurtig-guide med nyttig informasjon vedrørende kjøp av FAST EIENDOM I MALAGA, som her i Spania foregår noe ulikt fra i Norge.
KJØP AV EIENDOM I MALAGA – TIDSRAMME
Det kan ta alt fra to uker til tre måneder å gjennomføre et kjøp av eiendom i Malaga, dvs. en eiendomshandel i Spania, alt ettersom hvilken type eiendom det er snakk om.
Etter alle forutgående og rutinemessige prosedyrer er gjennomført, noe som vanligvis foretas av partenes advokater, underskrives de endelige skjøtene av begge parter, eller deres fullmektige, «Ante notario» dvs. direkte oversatt, foran notar.
Hvis en del av kjøpet skal finansieres, og eiendommen er nybygg, tar et kjøp av eiendom på Costa del Sol et sted mellom 30 og 60 dager.